ADUN Di Dewan

y.b. tuan rajiv a/l rishyakaran

Y.B. Tuan Rajiv a/l Rishyakaran

Alamat: Pejabat Adun Bukit Gasing, No. 7A, Jalan 52, 46200 Petaling Jaya, Selangor

Tempat: N34 Bukit Gasing

Tel: 03-7954 7490

Faks: 03-7956 7490

E-mel: rajiv@selangor.gov.my

Blog: www.rajiv4malaysia.com

Facebook: www.facebook.com/rajiv4malaysia

Twitter: @rajiv4malaysia