Jawatankuasa Pilihan Pejabat Daerah dan Tanah (JP-PADAT)

Ahli Jawatankuasa

jawatankuasa pilihan pejabat daerah dan tanah (jp-padat)
Y.B. Tuan Lau Weng San
DAP - N52 Banting
(Pengerusi)
y.b. tuan adhif syan bin abdullah
Y.B. Tuan Adhif Syan Bin Abdullah
PPBM - N55 Dengkil
y.b. tuan rajiv a/l rishyakaran
Y.B. Tuan Rajiv a/l Rishyakaran
DAP - N34 Bukit Gasing
y.b. puan wong siew ki
Y.B. Puan Wong Siew Ki
DAP - N27 Balakong
y.b. puan juwairiya binti zulkifli
Y.B. Puan Juwairiya Binti Zulkifli
PKR - N10 Bukit Melawati
y.b. dato’ mohd shamsudin bin lias
Y.B. Dato’ Mohd Shamsudin bin Lias
BN - N08 Sungai Burong
y.b. tuan mohd sany bin hamzan
Y.B. Tuan Mohd Sany Bin Hamzan
AMANAH - N15 Taman Templer

 

URUS SETIA:
1) Puan Nurul Liana binti Musa – Penolong Pegawai Tadbir
2) Puan Salmiah binti Hamdan –Penyelidik Kanan Pejabat Speaker
3) Cik Cheah Sheue Chyi – Pegawai Penyelidik Pejabat Speaker
4) Cik Nurul Huda Sariff – Pembantu Tadbir

Penyata
Penyata untuk Jawantankuasa Pilihan Pejabat Daerah dan Tanah (JP-PADAT), sila muat turun di sini: