Penyata Jawatankuasa

2020

Jawatankuasa Pilihan Agensi, Badan Berkanun dan Anak Syarikat (JP-ABAS)

Jawatankuasa Pilihan Pejabat Daerah dan Tanah (JP-PADAT)

Jawatankuasa Pilihan Khas Pengurusan Sumber Air Negeri Selangor (JPK-SAS)

Jawatankuasa Kira - Kira Wang Kerajaan (PAC)

Jawatankuasa Peraturan Tetap

Jawatankuasa Pilihan Khas Mengenai Keupayaan, Kebertanggungjawaban dan Ketelusan Selangor (SELCAT)

Jawatankuasa Pilihan Khas Pembasmian Kemiskinan


arkib »