Badan Eksekutif (Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri/EXCO)

y.b. dato’ teng chang khim
Y.B. Dato’ Teng Chang Khim
N45 Bandar Baru Klang
Pengerusi Jawatankuasa Tetap Pelaburan, Perdagangan & Perindustrian dan Industri Kecil Dan Sederhana (IKS)
y.b. tuan mohd zawawi bin ahmad mughni
Y.B. Tuan Mohd Zawawi bin Ahmad Mughni
N49 Sungai Kandis
Pengerusi Jawatankuasa Tetap Hal Ehwal Agama Islam, Hal Ehwal Pengguna dan Industri Halal
y.b. tuan ganabatirau a/l veraman
Y.B. Tuan Ganabatirau A/L Veraman
N50 Kota Kemuning
Pengerusi Jawatankuasa Tetap Pembangunan Sosio Ekonomi, Kebajikan Masyarakat dan Pemberdayaan Pekerja
y.b. tuan borhan bin aman shah
Y.B. Tuan Borhan Bin Aman Shah
N54 Tanjung Sepat
Pengerusi Jawatankuasa Tetap Pembangunan Luar Bandar & Kampung Tradisi dan Adat Istiadat Melayu, Kebudayaan & Warisan
y.b. tuan hee loy sian
Y.B. Tuan Hee Loy Sian
N25 Kajang
Pengerusi Jawatankuasa Tetap Pelancongan, Alam Sekitar & Teknologi Hijau dan Hal Ehwal Orang Asli
y.b. puan dr siti mariah binti mahmud
Y.B. Puan Dr Siti Mariah Binti Mahmud
N29 Seri Serdang
Pengerusi Jawatankuasa Tetap Kesihatan Awam, Perpaduan dan Pembangunan Wanita & Keluarga
y.b. tuan ng sze han
Y.B. Tuan Ng Sze Han
N30 Kinrara
Pengerusi Jawatankuasa Tetap Kerajaan Tempatan, Pengangkutan Awam Dan Pembangunan Kampung Baru
y.b. tuan mohd khairuddin bin othman
Y.B. Tuan Mohd Khairuddin bin Othman
N38 Paya Jaras
Pengerusi Jawatankuasa Tetap Pembangunan Modal Insan dan Generasi Muda & Sukan
y.b. puan rodziah binti ismail
Y.B. Puan Rodziah binti Ismail
N41 Batu Tiga
Pengerusi Jawatankuasa Tetap Perumahan & Kesejahteraan Bandar dan Pembangunan Usahawan
y.a.b. dato’ seri amirudin bin shari
Y.A.B. Dato’ Seri Amirudin Bin Shari
N16 Sungai Tua
Pengerusi Jawatankuasa Tetap Kewangan & Ekonomi, Pembangunan Tanah & Sumber Alam, Komunikasi Strategik, Pendidikan, Pembudayaan Inovasi & Smart Selangor dan Pengurusan Bencana
y.b. tuan ir izham bin hashim
Y.B. Tuan Ir Izham Bin Hashim
N21 Pandan Indah
Pengerusi Jawatankuasa Tetap Infrastruktur & Kemudahan Awam dan Pemodenan Pertanian & Industri Asas Tani
YB Dato' Nor Azmie bin Diron
Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor
YB Dato' Salim bin Soib @ Hamid
Penasihat Undang-Undang Negeri Selangor
YB Dato’ Haji Haris Bin Kasim
Pegawai Kewangan Negeri Selangor