Mesyuarat Pertama Penggal Kelima Dewan Negeri Selangor Tahun 2012

19 Mac - 23 Mac 2012 dan 26 Mac - 27 Mac 2012

130) MARRIS & MAKSIAT PELACURAN

Tahun: 2012

Sesi: 1

Isu: Kewangan & Ekonomi

Adun: Y.B. Tuan Dr Abdul Rani Bin Osman

Kategori: Mulut

Sub Soalan

 1. Berapakah peruntukan MARRIS di Meru yang telah dibelanjakan bagi tujuan pembangunan infrastruktur?

  RM 982,765.90

 2. Syarikat manakah yang berjaya mendapat projek tersebut?

  Seperti di lampiran.

 3. c) Berikan perincian bagi tempoh Januari 2011 hingga 2012; 1. Senaraikan nama dan bilangan rumah urut berlesen mengikut PBT. 2. Berapakah bilangan & kekerapan operasi penguatkuasaan dalam memastikan pelesen patuh pada syarat-syarat lesen? 3. Hasil operasi penguatkuasaan, berapakah bilangan premis yang terlibat dengan urut bermaksiat serta maksiat pelacuran. 4. Adakah terdapat halangan dalam menguatkuasakan menutup/ menyita premis yang berulang kali kesalahannya?

  Jawatankuasa Mengkaji Soalan Dewan yang bermesyuarat pada 1 Mac 2012 telah menolak soalan ini.

   

Lampiran

Tiada Lampiran.