Sultan Selangor setuju cadangan naikkan had umur perkahwinan kepada 18 tahun

Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan dengan cadangan menyelaraskan had umur minimum perkahwinan orang Islam di Selangor dengan menaikkan had minimum daripada 16 kepada 18 tahun.

Baginda berharap cadangan pindaan beberapa peruntukan dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) dan Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 dibentangkan pada persidangan Dewan Undangan Negeri (DUN) kali ini.

“Oleh itu, Beta telah menitahkan pihak Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) dan Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) untuk menyemak semula undang-undang di kalangan orang Islam sedia ada di negeri Selangor, selain membuat cadangan penambahbaikan jika perlu.

“Berikutan dengan itu, MAIS dan JAIS telah menyembah maklumkan kepada Beta cadangan pindaan terhadap peruntukan undang-undang yang sedia ada.”

Baginda bertitah demikian dalam ucapan perasmian Mesyuarat Kedua Penggal Pertama Persidangan Dewan Negeri Selangor ke-14 2018 di Bangunan Dewan Negeri Selangor di sini, hari ini.

Sultan Selangor bertitah, beberapa peruntukan lain juga perlu dipinda bagi menambahbaik prosedur dan proses kebenaran perkahwinan di bawah umur di Mahkamah Syariah.

Antaranya, dengan meletakkan beberapa syarat yang perlu dipatuhi oleh ibu bapa dan pihak berkenaan.

Ia termasuk mendapatkan rekod aspek mental, jasmani, kesuburan, akhlak dan sosiologi, serta pengakuan kerelaan tanpa paksaan pemohon bagi memastikan perkahwinan mereka ini tidak akan mendatangkan kemudaratan.

Dalam pada itu, baginda bertitah agar Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) dapat membahaskan persoalan dasar dan membangunkan program yang memberi impak kepada negeri Selangor.

“Perbahasan juga semestinya tidak bercanggah dengan Peraturan-peraturan Tetap Dewan Negeri Selangor dan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Selangor sejajar dengan Perlembagaan Persekutuan,” titah baginda.

Pada masa sama, baginda menekankan kepentingan dasar prinsip tadbir urus yang baik dalam semua pelaksanaan tugas dan proses membuat keputusan bagi negeri Selangor .

“Ini termasuklah sistem integriti dan kauntabiliti yang sedia wujud dalam kepimpinan negeri Selangor. Ianya hendaklah terus diamalkan,” baginda bertitah.

Mesyuarat Kedua Penggal Pertama Persidangan Dewan Negeri Selangor bermula 4 hingga 7 September ini.