Direktori Dewan Negeri Selangor

PEJABAT JURUTULIS NEGERI JOHOR

PEJABAT JURUTULIS NEGERI JOHOR

Setiausaha
Hajah Subanah Binti Yusuf
Telefon
07 2666176
Penolong Setiausaha
Farrah Diana Binti Mohammad
Telefon
07 2666176
PEJABAT DEWAN UNDANGAN NEGERI TERENGGANU

PEJABAT DEWAN UNDANGAN NEGERI TERENGGANU

Setiausaha
Zulkifly Bin Isa
Telefon
09 6276237
Penolong Setiausaha
Mohd Amirul Affiq bin Azemi
Telefon
09 6276250
PEJABAT DEWAN UNDANGAN NEGERI SELANGOR

PEJABAT DEWAN UNDANGAN NEGERI SELANGOR

Setiausaha
Gayathri Prasena A/P Jaya Kumar
Telefon
03 55447613
Penolong Setiausaha
Muhajirih bin Ahmad
Telefon
03 55212229
PEJABAT DEWAN UNDANGAN NEGERI SARAWAK

PEJABAT DEWAN UNDANGAN NEGERI SARAWAK

Setiausaha
Pele Peter Tinggom
Telefon
082-445663
Penolong Setiausaha
Sharifah Shazzea binti Wan Akil
Telefon
082-440628
PEJABAT DEWAN UNDANGAN NEGERI PERAK

PEJABAT DEWAN UNDANGAN NEGERI PERAK

Setiausaha
Muhammad Nazri bin Abdullah
Telefon
052095210
Penolong Setiausaha
Dr Mohd Sani bin Kamaruddin
Telefon
05-2095218
PEJABAT DEWAN UNDANGAN NEGERI MELAKA

PEJABAT DEWAN UNDANGAN NEGERI MELAKA

Setiausaha
Mohamad Samsi bin Kamarudin
Telefon
062307452
Penolong Setiausaha
Nor Jiziyaty binti Jimat
Telefon
062307248
PEJABAT DEWAN UNDANGAN NEGERI KEDAH

PEJABAT DEWAN UNDANGAN NEGERI KEDAH

Setiausaha
Nasrun Bin Dato’ Mohd Sheriff
Telefon
047027668
Penolong Setiausaha
Nor Hafizah Bt Md. Rejab
Telefon
047027669