Timbalan Speaker

Jawatan Timbalan Speaker Dewan terkini disandang oleh
Y.B. Tuan Hasnul bin Baharuddin iaitu Ahli Dewan Negeri
Kawasan Morib

Nama 
Y.B. Tuan Hasnul bin Baharuddin
ADN Kawasan Morib N53

Maklumat Diri
Tarikh Perlantikan : 13 Julai 2020
Negeri Kelahiran : Selangor
Pendidikan: Ijazah Sarjana Muda 
Sains Farmasi, Universiti Sains Malaysia (USM)

Maklumat Pejabat Timbalan Speaker
Pejabat Timbalan Speaker
Tingkat 1, Bangunan Annex,
Bangunan Dewan Negeri Selangor
40680 Shah Alam Selangor

Direktori
Telefon: 03 5544 7410
Faks: 03 5544 7924