Mesyuarat Pertama Penggal Kelima Dewan Negeri Selangor Tahun 2012

19 Mac - 23 Mac 2012 dan 26 Mac - 27 Mac 2012

130) MARRIS & MAKSIAT PELACURAN

Tahun: 2012

Sesi: 1

Isu: Kewangan & Ekonomi

Adun: Y.B. Tuan Dr Abdul Rani Bin Osman

Kategori: Mulut

Sub Soalan

  1. Berapakah peruntukan MARRIS di Meru yang telah dibelanjakan bagi tujuan pembangunan infrastruktur?

    RM 982,765.90

Lampiran

Tiada Lampiran.