Laporan Jabatan/Agensi

2020

Sesi 3

 • Anggaran Belanjawan Negeri Selangor 2021 | Laporan
 • Laporan Tahunan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Selangor 2019 | Laporan
 • Penyata Kewangan LUAS Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2019 | Laporan
 • Penyata Kewangan PKPS Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2019 | Laporan
 • Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Selangor 2019 | Laporan
 • Senarai Perjawatan Negeri Selangor 2021
 • Memorandum Laporan Ketua Audit Negara Negeri Selangor Tahun 2018 | Laporan
 • Laporan Tahunan 2019 Tabung Amanah Warisan Anak Selangor
 • Laporan Tahunan 2019 Tabung Warisan Negeri Selangor
 • Laporan Tahunan 2019 Tabung Amanah Bencana Alam
 • Anggaran Perbelanjaan Perbekalan 2021 | Laporan
 • Memorandum Perbendaharaan Mengenai Anggaran Perbelanjaan Perbekalan 2021 Kerajaan Negeri Selangor
 • Rang Undang-Undang Enakmen Lembaga Urus Air Selangor (Pindaan) 2020
 • Rang Undang-Undang Enakmen Majlis Perbandaran Kuala Langat 2020
 • Rang Undang-Undang Enakmen Majlis Bandaraya Subang Jaya 2020
 • Rang Undang-Undang Enakmen Peruntukan Diraja (Pindaan) 2020
 • Rang Undang-Undang Enakmen Perbekalan 2021

Sesi 1

 • Laporan Ketua Audit Negara (LKAN) Negeri Selangor Siri 2 Tahun 2018 | Laporan
 • Laporan Ketua Audit Negara (LKAN) Penyata Kewangan Negeri Selangor 2018 | Laporan
 • Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata Kewangan Lembaga Perumahan & Hartanah Selangor (LPHS) Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2018 | Laporan

Sesi 2

 • Penyata Kewangan Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2018 Bagi Dua Belas (12) Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Selangor
 • Sijil Ketua Audit Negara Bagi Dua Belas (12) Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Selangor Tahun 2018

2019

Sesi 3

 • Laporan Ketua Audit Negara (LKAN) Negeri Selangor Siri 1 Tahun 2018 | Laporan
 • Laporan Tahunan Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor Tahun 2018 | Laporan
 • || Penyata Kewangan Tabung Kumpulan Wang Biasiswa Selangor Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2018
 • || Penyata Kewangan Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2018
 • || Memorandum Perbendaharaan Mengenai Anggaran Perbelanjaan Perbekalan 2020 Kerajaan Negeri Selangor
 • || Penyata Kewangan Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2018
 • || Laporan Tahunan Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor Tahun 2018
 • || Memorandum Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2017 Dan 2018
 • || Laporan Tahunan 2018 Tabung Amanah Warisan Anak Selangor
 • || Laporan Tahunan Tabung Warisan Negeri Selangor Tahun 2018
 • || Laporan Tahunan 2018 Tabung Amanah Bencana Alam
 • || Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Selangor 2018
 • || Anggaran Perbelanjaan 2020 & Senarai Perjawatan Negeri Selangor 2020
 • || Anggaran Perbelanjaan Perbekalan Negeri Selangor Tahun 2020
 • || Penyata Kewangan Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2018
 • || Laporan Tahunan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Selangor Tahun 2018
 • || Penyata Kewangan Perbadanan Adat Melayu Dan Warisan Negeri Selangor Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2018
 • || Penyata Kewangan Lembaga Urus Air Selangor (LUAS) Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2018

Sesi 2

 • || Anggaran Perbelanjaan Perbekalan Tambahan Pertama Negeri Selangor Tahun 2019
 • || Memorandum Perbendaharaan Mengenai Anggaran Perbelanjaan Perbekalan Tambahan Pertama 2019 Kerajaan Negeri Selangor
 • || Laporan Ketua Audit Negara mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Negeri dan Prestasi Kewangan Agensi Negeri Selangor Tahun 2017 | Laporan
 • || Laporan Ketua Audit Negara (LKAN) Negeri Selangor Bagi Pengurusan Aktiviti Jabatan, Agensi dan Pengurusan Syarikat Siri 2 Tahun 2017 | Laporan

Sesi 1

 • || Penyata Kewangan Bagi 12 Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) Negeri Selangor Tahun Berakhir 31 Disember 2017
 • || Sijil Ketua Audit Negara Bagi 12 Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) Negeri Selangor Tahun 2017
 • || Penyata Kewangan Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2017
 • || Laporan Tahunan Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor Tahun 2017 | Laporan